ترجمه ی ساده ی کامل قرآن کریم
مترجم آقای ناصر مکارم شیرازی
چهارشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1387
سورة القمر

 

سورة القمر

 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت! (1)

و هرگاه نشانه و معجزه‏ای را ببینند روی گردانده، می‏گویند: «این سحری مستمر است‏»! (2)

آنها (آیات خدا را) تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند; و هر امری قرارگاهی دارد! (3)

به اندازه کافی برای بازداشتن از بدیها اخبار (انبیا و امتهای پیشین) به آنان رسیده است! (4)

این آیات، حکمت بالغه الهی است; اما انذارها (برای افراد لجوج) فایده نمی‏دهد! (5)

بنابر این از آنها روی بگردان، و روزی را به یاد آور که دعوت کننده الهی مردم را به امر وحشتناکی دعوت می‏کند (دعوت به حساب اعمال)! (6)

آنان در حالی که چشمهایشان از شدت وحشت به زیر افتاده، همچون ملخهای پراکنده از قبرها خارج می‏شوند، (7)

در حالی که (بر اثر وحشت و اضطراب) بسوی این دعوت کننده گردن می‏کشند; کافران می‏گویند: «امروز روز سخت و دردناکی است!» (8)

پیش از آنها قوم نوح تکذیب کردند، (آری) بنده ما (نوح) را تکذیب کرده و گفتند: «او دیوانه است!» و (با انواع آزارها از ادامه رسالتش) بازداشته شد. (9)

او به درگاه پروردگار عرضه داشت:«من مغلوب (این قوم طغیانگر) شده‏ام، انتقام مرا از آنها بگیر!» (10)

در این هنگام درهای آسمان را با آبی فراوان و پی‏درپی گشودیم; (11)

و زمین را شکافتیم و چشمه‏های زیادی بیرون فرستادیم; و این دو آب به اندازه مقدر با هم درآمیختند (و دریای وحشتناکی شد)! (12)

و او را بر مرکبی از الواح و میخهایی ساخته شده سوار کردیم; (13)

مرکبی که زیر نظر ما حرکت می‏کرد! این کیفری بود برای کسانی که (به او) کافر شده بودند! (14)

ما این ماجرا را بعنوان نشانه‏ای در میان امتها باقی گذاردیم; آیا کسی هست که پند گیرد؟! (15)

(اکنون بنگرید) عذاب و انذارهای من چگونه بود! (16)

ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم; آیا کسی هست که متذکر شود؟! (17)

قوم عاد (نیز پیامبر خود را) تکذیب کردند; پس (ببینید) عذاب و انذارهای من چگونه بود! (18)

ما تندباد وحشتناک و سردی را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم... (19)

که مردم را همچون تنه‏های نخل ریشه‏کن شده از جا برمی‏کند! (20)

پس (ببینید) عذاب و انذارهای من چگونه بود! (21)

ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم; آیا کسی هست که متذکر شود! (22)

طایفه ثمود (نیز) انذارهای الهی را تکذیب کردند، (23)

و گفتند: «آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟! اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود! (24)

آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟! نه، او آدم بسیار دروغگوی هوسبازی است! (25)

ولی فردا می‏فهمند چه کسی دروغگوی هوسباز است! (26)

ما «ناقه‏» را برای آزمایش آنها می‏فرستیم; در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن! (27)

و به آنها خبر ده که آب (قریه) باید در میانشان تقسیم شود، (یک روز سهم ناقه، و یک روز برای آنها) و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند! (28)

آنها یکی از یاران خود را صدا زدند، او به سراغ این کار آمد و (ناقه را)پی کرد! (29)

پس (بنگرید) عذاب و انذارهای من چگونه بود! (30)

ما فقط یک صیحه ( صاعقه عظیم) بر آنها فرستادیم و بدنبال آن همگی بصورت گیاه خشکی درآمدند که صاحب چهارپایان (در آغل) جمع‏آوری می‏کند! (31)

ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم; آیا کسی هست که متذکر شود؟! (32)

قوم لوط انذارها(ی پی‏درپی پیامبرشان) را تکذیب کردند; (33)

ما بر آنها تندبادی که ریگها را به حرکت درمی‏آورد فرستادیم (و همه را هلاک کردیم)، جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم! (34)

این نعمتی بود از ناحیه ما; این گونه هر کسی را که شکر کند پاداش می‏دهیم! (35)

او آنها را از مجازات ما بیم داد، ولی بر آنها اصرار بر مجادله و القای شک داشتند! (36)

آنها از لوط خواستند میهمانانش را در اختیارشان بگذارد; ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم (و گفتیم:) بچشید عذاب و انذارهای مرا! (37)

سرانجام صبحگاهان و در اول روز عذابی پایدار و ثابت به سراغشان آمد! (38)

(و گفتیم:) پس بچشید عذاب و انذارهای مرا! (39)

ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم; آیا کسی هست که متذکر شود؟! (40)

و (همچنین) انذارها و هشدارها (یکی پس از دیگری) به سراغ آل فرعون آمد، (41)

اما آنها همه آیات ما را تکذیب کردند، و ما آنها را گرفتیم و مجازات کردیم، گرفتن شخصی قدرتمند و توانا! (42)

آیا کفار شما بهتر از آنانند یا برای شما امان‏نامه‏ای در کتب آسمانی نازل شده است؟! (43)

یا می‏گویند: «ما جماعتی متحد و نیرومند و پیروزیم‏»؟! (44)

(ولی بدانند) که بزودی جمعشان شکست می‏خورد و پا به فرارمی‏گذارند! (45)

(علاوه بر این) رستاخیز موعد آنهاست، و مجازات قیامت هولناکتر و تلختر است! (46)

مجرمان در گمراهی و شعله‏های آتشند، (47)

در آن روز که در آتش دوزخ به صورتشان کشیده می‏شوند (و به آنها گفته می‏شود:) بچشید آتش دوزخ را! (48)

البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم! (49)

و فرمان ما یک امر بیش نیست، همچون یک چشم بر هم زدن! (50)

ما کسانی را که در گذشته شبیه شما بودند هلاک کردیم; آیا کسی هست که پند گیرد؟! (51)

و هر کاری را انجام دادند در نامه‏های اعمالشان ثبت است، (52)

و هر کار کوچک و بزرگی نوشته شده است. (53)

یقینا پرهیزگاران در باغها و نهرهای بهشتی جای دارند، (54)

در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر! (55)

 


عناوین یادداشت
این صفحه را صفحه ی خانگی خود کنید
آرشیو
موضوع بندی
تعداد بازدیدکنندگان : 1025903